صرافی زاهدی جهت تامین نیروی انسانی از افراد مجرب و با سابقــه کار در صرافی و آشنایی کامل به امور ارزی جهـــت تکـمیـل فــرم استخــدام دعوت به عمل می‌آورد 11/14 خرید و فروش نقدی ارز، مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی 07/1
پیدا کردن شماره ROUTING بانک

نام بانک را برای پیدا کردن شماره های روتینگ وارد کنید

نمونه: "Bank of America", "Citibank", "Chase".

پیدا کردن بانک بوسیله شماره روتینگ

برای پیدا کردن بانک توسط شماره روتینگ ، شماره 9 رقمی روتینگ را وارد کنید

نمونه: 011500337, 125106986.

پیدا کردن شماره روتینگ روی برگه اطلاعاتی بانک image of a check
پیدا کردن اطلاعات بانک، بوسیله مکان بانک
پیدا کردن اطلاعات بانک بر اساس حرف اول نام بانک