صرافی زاهدی جهت تامین نیروی انسانی از افراد مجرب و با سابقــه کار در صرافی و آشنایی کامل به امور ارزی جهـــت تکـمیـل فــرم استخــدام دعوت به عمل می‌آورد 11/14 خرید و فروش نقدی ارز، مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی 07/1
مشخصات شماره حساب بانک ملت شرکت تضامنی سعید زاهدی نسب و شرکا
شماره حساب 5787878793
شماره شبا IR71-0120-0200-0000-5787-8787-93
شعبه کد 65086 آرژانتین
مشخصات شماره حساب بانک صادرات شرکت تضامنی سعید زاهدی نسب و شرکا
شماره حساب 0110060832008
شماره شبا IR76-0190-0000-0011-0060-8320-08
شعبه کد 1043 نبش سزاوار
مشخصات شماره حساب بانک پارسیان شرکت تضامنی سعید زاهدی نسب و شرکا
شماره حساب 47000221553603
شماره شبا IR82-0540-1033-4700-0221-5536-03
شعبه کد 1033 میدان آرژانتین
مشخصات شماره حساب بانک اقتصاد نوین شرکت تضامنی سعید زاهدی نسب و شرکا
شماره حساب 170261027691
شماره شبا IR33-0550-0170-0020-6102-7690-01
شعبه کد 170 میدان آرژانتین